تبلیغات

درباره ما

پسوندهای مجاز فایلها
 فایل های تصویری jpeg,jpg,gif,png,bmp,ico,tif,tiff 
 فایل های گرافیکی psd,eps,asl,abr,ttf,csh,grd,pat,woff,eot,fon 
 فایل های فشرده zip,rar,7z,sql,tar,gz,7zip,iso,ape,bin,cab 
 فایل های صوتی
mp3,ogg,wma,midi,amr,wav,tta 
 فایل های ویدیوی
mp4,avi,mkv,wmv,3gp,vob,srt,ts,ifo,mov,mpeg,mpg,bik,dat,flv,SWF,BIK 
 فایل های سیستم عامل bat,bgl,cmd,cpl,cur,db,dll,frm,gls,hlp,hta,icl,inf,ini,ocx,reg,scr,bin,exe,msi 
 فایل های وب js,css,xml 
 فایل های متنی
ppt,pdf,txt,rtf,doc,docx,xls,xlsx,acs,bas,cls,mdb,prj 
 فایل های موبایل sis,jar,jad,apk,ipa 
پسوند های بیشتری به ما معرفی کنید. هم اکنون با ما تماس بگیرید
به این مطلب گوگل +1 بدهید